โครงการอนุรักษ์ขนมไทย “ฝอยทอง”

โฆษณา

สารคดีเรื่อง “ขนมไทย ตำรับเทศ”

สูตรขนมหวานไทย : ขนมเกสรลำเจียก

ขนมเกสรลำเจียก

เครื่องปรุง + ส่วนผสม

ขนมหวานไทย : ขนมเกสรลำเจียก
* แป้งข้าวเหนียว 1 ถ้วยตวง (สำหรับทำตัวแป้ง)

* หัวกะทิ 1/2 ถ้วยตวง (สำหรับทำตัวแป้ง)

* มะพร้าวขูด 1 ถ้วยตวง (สำหรับทำไส้)

* น้ำตาลมะพร้าว 1 1/2 ถ้วยตวง (สำหรับทำไส้)

* เทียนอบ

ขนมหวานไทย : ขนมเกสรลำเจียก
ขนมหวานไทย : ขนมดอกลำเจียก

เพิ่มเติม

สูตรขนมหวานไทย : ขนมน้ำดอกไม้

ขนมน้ำดอกไม้

เครื่องปรุง + ส่วนผสม

ขนมหวานไทย : ขนมน้ำดอกไม้
// <![CDATA[//
// <![CDATA[//
* แป้งข้าวเจ้า 1 ถ้วยตวง

* แป้งเท้ายายม่อม 1 ช้อนโต๊ะ

* น้ำลอยดอกมะลิ 2 1/2 ถ้วยตวง

* น้ำตาลทราย 3/4 ถ้วยตวง

* สีผสมอาหาร (ตามความชอบ)

ขนมหวานไทย : ขนมน้ำดอกไม้
ขนมหวานไทย : ขนมน้ำดอกไม้
// <![CDATA[//
// <![CDATA[//

เพิ่มเติม

ขนมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากขนมของชาติอื่น

ไทยได้รับเอาวัฒนธรรมด้านอาหารของชาติต่างๆ มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น วัตถุดิบที่หาได้ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนการบริโภคนิสัยแบบไทยๆ จนทำให้คนรุ่นหลังๆ แยกไม่ออกว่าอะไรคือขนมที่เป็นไทยแท้ๆ และอะไรดัดแปลงมาจากวัฒนธรรมของชาติอื่น เพิ่มเติม

ขนมในพิธีกรรมและงานเทศกาล

ขนมไทยมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตไทยในทุกเทศกาลและโอกาสต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความผูกพันและเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ขนมที่ใช้ในงานเทศกาลและพิธีกรรมต่างๆของไทยตลอดทั้งปีสรุปได้ดังนี้ เพิ่มเติม

ขนมไทยแต่ละภาค

ขนมไทยภาคเหนือ

ส่วนใหญ่จะทำจากข้าวเหนียว และส่วนใหญ่จะใช้วิธีการต้ม เช่น ขนมเทียน ขนมวง ข้าวต้มหัวหงอก มักทำกันในเทศกาลสำคัญ เช่นเข้าพรรษา สงกรานต์

ขนมที่นิยมทำในงานบุญเกือบทุกเทศกาลคือขนมใส่ไส้หรือขนมจ๊อก ขนมที่หาซื้อได้ทั่วไปคือ ขนมปาดซึ่งคล้ายขนมศิลาอ่อน ข้าวอีตูหรือข้าวเหนียวแดง ข้าวแตนหรือข้าวแต๋น ขนมเกลือ ขนมที่มีรับประทานเฉพาะฤดูหนาว ได้แก่ ข้าวหนุกงา ซึ่งเป็นงาคั่วตำกับข้าวเหนียว ถ้าใส่น้ำอ้อยด้วยเรียกงาตำอ้อย ข้าวแคบหรือข้าวเกรียบว่าว ลูกก่อ ถั่วแปะยี ถั่วแระ ลูกลานต้ม[9]

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนมพื้นบ้านได้แก่ ขนมอาละหว่า ซึ่งคล้ายขนมหม้อแกง ขนมเปงม้ง ซึ่งคล้ายขนมอาละหว่าแต่มีการหมักแป้งให้ฟูก่อน ขนมส่วยทะมินทำจากข้าวเหนียวนึ่ง น้ำตาลอ้อยและกะทิ ในช่วงที่มีน้ำตาลอ้อยมากจะนิยมทำขนมอีก 2 ชนิดคือ งาโบ๋ ทำจากน้ำตาลอ้อยเคี่ยวให้เหนียวคล้ายตังเมแล้วคลุกงา กับ แปโหย่ ทำจากน้ำตาลอ้อยและถั่วแปยี มีลักษณะคล้ายถั่วตัด[10] เพิ่มเติม

Previous Older Entries